Κρακελέ crocodile Rich 70+70 cc. (5)

Κρακέλε spider Rich 70+70 cc (15)

Κρακελέ δύο συστατικών (6)

Κρακελέ ενός συστατικού (7)